ایزی دور

با سیستم فوق پیشرفته ایزی دور(کارکال\پیجر) شما می؜توانید با یک کد چهاررقمی و بدون ریموت درب خودرو را باز و بسته نمایید.

سیستم ایزی دور زیر شیشه جلو اتومبیل نصب شده و با ضربه زدن به آن فعال می؜شود. در صورت گم شدن یا عدم دسترسی به ریموت می؜توانید با کد ۴ رقمی ایزی؜دور وارد خودرو خود شوید. همچنین برای پیج کردن(فراخوان) مالک اتومبیل می؜توان از آن استفاده کرد.

فراخوان ریموت ایزی دور (پیج کردن)

این عمل با ۲ بار ضربه؜زدن به سنسور که روی شیشه جلو نصب میگردد صورت گرفته و در نتیجه ریموت ۴ بار به صدا درآمده و آیکون مربوط روی آن نمایش داده می؜شود. برای تایید این سیگنال باید دکمه IV روی ریموت را فشار دهید.

روش ذخیره نمودن کد اولیه به ایزی؜دور

شما میتوانید با وارد نمودن کد ۴ رقمی قفل درب؜ها و سیستم دزدگیر را فعال و غیرفعال نمایید
۱-موتور را خاموش و سوئیچ را در وضعیت روشن و یکی از درب؜ها را باز نمایید
۲-به دلیل اینکه LEDها وضعیت؜های مختلف سیستم دزدگیر را نمایش میدهند دائم در وضعیت چرخش هستند، به همین منظور برای واردنمودن کد ۴ رقمی باید منتظر بمانید تا LEDها از شماره ۱ آرام شروع به چرخش نمایند.
۳-شما میتوانید کد ۴ رقمی خود را از بین اعداد تکراری یا رند انتخاب کنید به این منظور پس از وارد نمودن هر عدد سیستم دوباره از عدد ۱ شروع به چرخش می؜نماید (بنابراین در هر بار چرخش اولین عدد ۱ و آخرین عدد صفر میباشد)
۴-بعد از وارد نمودن چهارمین رقم کد سیستم با یک بار به صدا درآمدن آژیر پذیرفتن کدها را اعلام می؜دارد.
۵-به دلیل اینکه صفر آخرین عدد میباشد اگر ارقام موردنظر را وارد نمایید و LED از عدد صفر گذر کند کلیه مراحل باید از اول تکرار شود

سه قابلیت ایزی دور برای ایمنی بیشتر

۱-اگر کلمه عبور را ۵ مرتبه اشتباه وارد کنید عملکرد قفل آسان درب بدون ریموت برای مدت ۲۰ ثانیه غیرقابل استفاده خواهد شد
۲-در صورت تمایل می؜توانید با ورود به حالت برنامه؜ریزی سیستم (مشورت با تکنیسین) قفل آسان درب را غیرفعال نموده و فقط از کارکال استفاده نمایید.
۳-همزمان با وارد نمودن دومین رقم کد برای غیرفعال کردن سیستم و باز کردن درب؜ها به منظور هشدار آیکون تلفن روی ریموت نمایان می؜شود.

 

در حین فعال بودن سیستم از چپ به راست و از راست به چپ LEDهای ۹ تا ۳ به صورت پی؜درپی روشن و خاموش خواهد شد. ( ۳ مرتبه به ترتیب ۰-۱-۳-۲-۱-۰-۹-۰) و همچنین LEDهای ۱ تا ۰ هرکدام به مدت ۲ ثانیه خاموش و روشن خواهند شد. (۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱) در حین غیرفعال بودن سیستم LED شماره ۰ هر ۵ ثانیه ۳ بار خاموش و روشن خواهند شد و همچنین LEDهای شماره ۱ تا ۰ هرکدام به مدت ۲ ثانیه خاموش و روشن خواهند شد. (۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱)
بعد از غیرفعال نمودن سیستم جهت گزارش عملکرد شوک سیستم بعد از تحریک شوک هنگام غیرفعال نمودن درب؜ها تمام LED به صورت سریع و مداوم به ترتیب ۰-۹-۰-۱-۲-۳-۲-۱-۰-۹ اعلام وضعیت می؜نمایند. در حین اعلام هشدار تمامی LEDها به صورت همزمان روشن و خاموش خواهند شد.

نکته: در حالت تعمیرگاه LED شماره ۰ هر۱۰ ثانیه خاموش و روشن خواهد شد.